CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ
Trao chất lượng, nhận niềm tin

Sản Phẩm

Magnesium Nitrate
Magnesium Nitrate
Mã sp: THP31
Bột Talc công nghiệp
Bột Talc công nghiệp
Mã sp: THP29
Hóa chất làm bóng nước -  WATER CLARIFIER
Hóa chất làm bóng nước - WATER CLARIFIER
Mã sp: THP26
Chất chống rêu - POOL ALGAECIDE
Chất chống rêu - POOL ALGAECIDE
Mã sp: THP25
Glacial Acid Acetic 99.85% Tech grade
Glacial Acid Acetic 99.85% Tech grade
Mã sp: THP24
Màu thực phẩm
Màu thực phẩm
Mã sp: THP23
Potassium Carbonate 99.5% - K2CO3
Potassium Carbonate 99.5% - K2CO3
Mã sp: THP22
POLY ALUMINIUM CHLORIDE (P.A.C) 31% VÀNG NGHỆ
POLY ALUMINIUM CHLORIDE (P.A.C) 31% VÀNG NGHỆ
Mã sp: THP21
DEXTROSE MONOHYDRATE
DEXTROSE MONOHYDRATE
Mã sp: THP20
Potassium Sorbate
Potassium Sorbate
Mã sp: THP19
CITRIC ACID
CITRIC ACID
Mã sp: THP18
Magnesium Sulphate - MgSO4 - Hạt tinh thể
Magnesium Sulphate - MgSO4 - Hạt tinh thể
Mã sp: THP17