CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ
Trao chất lượng, nhận niềm tin

Sản Phẩm

Potassium Sorbate
Potassium Sorbate
Mã sp: THP19
CITRIC ACID
CITRIC ACID
Mã sp: THP18
Magnesium Sulphate - MgSO4 - Hạt tinh thể
Magnesium Sulphate - MgSO4 - Hạt tinh thể
Mã sp: THP17
Potassium Hydroxide  Flakes 90% - KOH
Potassium Hydroxide Flakes 90% - KOH
Mã sp: THP16
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Viên 200gr
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Viên 200gr
Mã sp: THP15
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Granular
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Granular
Mã sp: THP13
NaOH – Caustic soda Flakes 98% Min
NaOH – Caustic soda Flakes 98% Min
Mã sp: THP12
SEAWEED EXTRACT
SEAWEED EXTRACT
Mã sp: THP11
Potassium sulphate - K2SO4
Potassium sulphate - K2SO4
Mã sp: THP10
NaOH – Caustic soda Flakes 98% – Trung Quốc
NaOH – Caustic soda Flakes 98% – Trung Quốc
Mã sp: THP9
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Powder
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Powder
Mã sp: THP8
Mono amonium phosphate 99% (12-61-00)
Mono amonium phosphate 99% (12-61-00)
Mã sp: THP7