CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ
Trao chất lượng, nhận niềm tin

Sản Phẩm

Glacial Acid Acetic 99.85% Food grade
Glacial Acid Acetic 99.85% Food grade
Mã sp: THP6
CALCIUM HYPOCHLORITE 70% (THÙNG LỤC GIÁC CAO)
CALCIUM HYPOCHLORITE 70% (THÙNG LỤC GIÁC CAO)
Mã sp: THP5
Chlorine 70% ( Drum Style USA 40kg)
Chlorine 70% ( Drum Style USA 40kg)
Mã sp: THP4
Sodium dichloroisocyanurate (SDIC 60% Powder)
Sodium dichloroisocyanurate (SDIC 60% Powder)
Mã sp: THP3
Carrageenan - Marcel
Carrageenan - Marcel
Mã sp: THP2
Mono Potassium Phosphate 99% - MKP (00 - 52 - 34) - Hot process
Mono Potassium Phosphate 99% - MKP (00 - 52 - 34) - Hot process
Mã sp: THP01