CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ
Trao chất lượng, nhận niềm tin
Hoá Chất Xử lý nước
Phương pháp xử lý nước phù hợp với doanh nghiệp để bảo đảm độ an toàn và tiết kiệm tối đa chi phí và hiệu quả...
Phân bón
Cung cấp các loại phân bón tốt cho cây trồng và không làm ảnh hưởng môi trường.
Phụ gia thực phẩm
Nơi tin cậy cung cấp giải pháp tổng thể cho các nhu cầu về phụ gia-hương liệu-màu thực phẩm chất lượng cao
Hóa chất cơ bản
Cung cấp các sản phẩm đa dạng làm nguyên liệu cho mọi ngành kinh tế
HOÁ CHẤT HỒ BƠI

Sản phẩm

Hóa chất hồ bơi
Hóa chất xử lý nước
Nguyên liệu phân bón
Phụ gia thực phẩm
Hóa chất cơ bản