CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ
Trao chất lượng, nhận niềm tin

Hóa chất xử lý nước

Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Viên 20gr
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Viên 20gr
Mã sp: THP38
POLY ALUMINIUM CHLORIDE (P.A.C) 31% VÀNG NGHỆ
POLY ALUMINIUM CHLORIDE (P.A.C) 31% VÀNG NGHỆ
Mã sp: THP21
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Viên 200gr
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Viên 200gr
Mã sp: THP15
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Granular
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Granular
Mã sp: THP13
NaOH – Caustic soda Flakes 98% Min
NaOH – Caustic soda Flakes 98% Min
Mã sp: THP12
NaOH – Caustic soda Flakes 98% – Trung Quốc
NaOH – Caustic soda Flakes 98% – Trung Quốc
Mã sp: THP9
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Powder
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Powder
Mã sp: THP8
CALCIUM HYPOCHLORITE 70% (THÙNG LỤC GIÁC CAO)
CALCIUM HYPOCHLORITE 70% (THÙNG LỤC GIÁC CAO)
Mã sp: THP5
Chlorine 70% ( Drum Style USA 40kg)
Chlorine 70% ( Drum Style USA 40kg)
Mã sp: THP4
Sodium dichloroisocyanurate (SDIC 60% Powder)
Sodium dichloroisocyanurate (SDIC 60% Powder)
Mã sp: THP3