VN
VN EN

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ

Trao chất lượng, nhận niềm tin
Hotline
0913 711 647
VN
VN EN

Hóa chất hồ bơi

Chất loại bỏ Phosphate - PHOSPHATE REMOVER

Chất loại bỏ Phosphate - PHOSPHATE REMOVER

Mã sp: THP42
SAFEGUARD

SAFEGUARD

Mã sp: THP41
TRIO NURTURE

TRIO NURTURE

Mã sp: THP40
POOL - FULL SET

POOL - FULL SET

Mã sp: THP39
PUREX NATURAL SPA

PUREX NATURAL SPA

Mã sp: THP37
BUFFER - ĐIỀU CHỈNH pH

BUFFER - ĐIỀU CHỈNH pH

Mã sp: THP36
STABILISED CHLORINE

STABILISED CHLORINE

Mã sp: THP35
POOL FLOC - CHẤT LẮNG CẶN

POOL FLOC - CHẤT LẮNG CẶN

Mã sp: THP34
PUREX POOL STABILISER - CHẤT ỔN ĐỊNH

PUREX POOL STABILISER - CHẤT ỔN ĐỊNH

Mã sp: THP33
Hóa chất làm bóng nước -  WATER CLARIFIER
Purex Water Polisher là hóa chất làm bóng nước, giúp cho nước hồ bơi trong vắt và óng ánh

Hóa chất làm bóng nước - WATER CLARIFIER

Mã sp: THP26
Chất chống rêu - POOL ALGAECIDE
Pool Algaecide là một loại sản phẩm xử lí nước độc đáo, hiệu quả cao và có tác dụng lâu dài với việc diệt tảo , chống rêu.

Chất chống rêu - POOL ALGAECIDE

Mã sp: THP25