CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT TÂN HƯNG PHÚ
Trao chất lượng, nhận niềm tin

Hóa chất cơ bản

Bột Talc công nghiệp
Bột Talc công nghiệp
Mã sp: THP29
Glacial Acid Acetic 99.85% Tech grade
Glacial Acid Acetic 99.85% Tech grade
Mã sp: THP24
Potassium Carbonate 99.5% - K2CO3
Potassium Carbonate 99.5% - K2CO3
Mã sp: THP22
Magnesium Sulphate - MgSO4 - Hạt tinh thể
Magnesium Sulphate - MgSO4 - Hạt tinh thể
Mã sp: THP17
Potassium Hydroxide  Flakes 90% - KOH
Potassium Hydroxide Flakes 90% - KOH
Mã sp: THP16
NaOH – Caustic soda Flakes 98% Min
NaOH – Caustic soda Flakes 98% Min
Mã sp: THP12
NaOH – Caustic soda Flakes 99% – Trung Quốc
NaOH – Caustic soda Flakes 99% – Trung Quốc
Mã sp: THP9