EN
VN EN

Tan Hung Phu Chemical Co.,Ltd

Given the quality of received beliefs
Hotline
0913 711 647
EN
VN EN

Product

Potassium Hydroxide  Flakes 90% - KOH

Potassium Hydroxide Flakes 90% - KOH

Code: THP16
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Tablet 200gr

Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Tablet 200gr

Code: THP15
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Granular

Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Granular

Code: THP13
NaOH – Caustic soda Flakes 98% Min

NaOH – Caustic soda Flakes 98% Min

Code: THP12
SEAWEED EXTRACT

SEAWEED EXTRACT

Code: THP11
Potassium sulphate - K2SO4

Potassium sulphate - K2SO4

Code: THP10
NaOH – Caustic soda Flakes 99% – China

NaOH – Caustic soda Flakes 99% – China

Code: THP9
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Powder
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - powder

Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Powder

Code: THP8
Mono amonium phosphate 99% (12-61-00)
Giúp hạ phèn, cứng cây; kich thích ra hoa đậu trái làm thân khỏe trái to; tăng sức đề kháng, năng suất

Mono amonium phosphate 99% (12-61-00)

Code: THP7
Glacial Acid Acetic 99.85% Food grade
Sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm

Glacial Acid Acetic 99.85% Food grade

Code: THP6
CALCIUM HYPOCHLORITE 70%

CALCIUM HYPOCHLORITE 70%

Code: THP5
Chlorine 70% ( Drum Style USA 40kg)
Tẩy trắng, tẩy uế, khử trùng và oxi hóa.

Chlorine 70% ( Drum Style USA 40kg)

Code: THP4