EN
VN EN

Tan Hung Phu Chemical Co.,Ltd

Given the quality of received beliefs
Hotline
0913 711 647
EN
VN EN

Food Additives

Maltodextrin

Maltodextrin

Code: THP43
Color Food

Color Food

Code: THP23
DEXTROSE MONOHYDRATE

DEXTROSE MONOHYDRATE

Code: THP20
Potassium Sorbate

Potassium Sorbate

Code: THP19
CITRIC ACID

CITRIC ACID

Code: THP18
Glacial Acid Acetic 99.85% Food grade
Sử dụng trong sản xuất và chế biến thực phẩm

Glacial Acid Acetic 99.85% Food grade

Code: THP6
Carrageenan - Marcel
Công nghệ chế biến thực phẩm, sản xuất bia

Carrageenan - Marcel

Code: THP2