EN
VN EN

Tan Hung Phu Chemical Co.,Ltd

Given the quality of received beliefs
Hotline
0913 711 647
EN
VN EN

Water Treatment Chemicals

Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Tablet 20gr

Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Tablet 20gr

Code: THP38
POLY ALUMINIUM CHLORIDE (P.A.C) 31%

POLY ALUMINIUM CHLORIDE (P.A.C) 31%

Code: THP21
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Tablet 200gr

Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Tablet 200gr

Code: THP15
Tricholoroisocyanuric acid  90% - TCCA - Granular

Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Granular

Code: THP13
NaOH – Caustic soda Flakes 98% Min

NaOH – Caustic soda Flakes 98% Min

Code: THP12
NaOH – Caustic soda Flakes 99% – China

NaOH – Caustic soda Flakes 99% – China

Code: THP9
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Powder
Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - powder

Tricholoroisocyanuric acid 90% - TCCA - Powder

Code: THP8
CALCIUM HYPOCHLORITE 70%

CALCIUM HYPOCHLORITE 70%

Code: THP5
Chlorine 70% ( Drum Style USA 40kg)
Tẩy trắng, tẩy uế, khử trùng và oxi hóa.

Chlorine 70% ( Drum Style USA 40kg)

Code: THP4
Sodium dichloroisocyanurate (SDIC 60% Powder)
Sử dụng trong xử lý nước, diệt ký sinh trùng, vi khuẩn , nấm nhanh chóng và hiệu quả.

Sodium dichloroisocyanurate (SDIC 60% Powder)

Code: THP3