EN
VN EN

Tan Hung Phu Chemical Co.,Ltd

Given the quality of received beliefs
Hotline
0913 711 647
EN
VN EN

Fertilizer Materials

Diammonium Phosphate - DAP (21 - 53 - 0)
Phân DAP tạo ra chất dinh dưỡng, và kích thích tăng trưởng cho cây trồng

Diammonium Phosphate - DAP (21 - 53 - 0)

Code: THP32
Magnesium Nitrate

Magnesium Nitrate

Code: THP31
Talc Powder

Talc Powder

Code: THP29
POTASSIUM CARBONATE 99.5% - K2CO3

POTASSIUM CARBONATE 99.5% - K2CO3

Code: THP22
Magnesium Sulphate - MgSO4

Magnesium Sulphate - MgSO4

Code: THP17
Potassium Hydroxide  Flakes 90% - KOH

Potassium Hydroxide Flakes 90% - KOH

Code: THP16
SEAWEED EXTRACT

SEAWEED EXTRACT

Code: THP11
Potassium sulphate - K2SO4

Potassium sulphate - K2SO4

Code: THP10
Mono amonium phosphate 99% (12-61-00)
Giúp hạ phèn, cứng cây; kich thích ra hoa đậu trái làm thân khỏe trái to; tăng sức đề kháng, năng suất

Mono amonium phosphate 99% (12-61-00)

Code: THP7
Mono Potassium Phosphate 99% - MKP (00 - 52 - 34) - Hot Process
Giúp hệ thống rễ phát triển sớm, tăng cường khả năng hấp thụ phân bón và các chất dinh dưỡng

Mono Potassium Phosphate 99% - MKP (00 - 52 - 34) - Hot Process

Code: THP01