EN
VN EN

Tan Hung Phu Chemical Co.,Ltd

Given the quality of received beliefs
Hotline
0913 711 647
EN
VN EN

Maltodextrin

Code: THP43
Price: Contact Us
tAN HUNG PHU CHEMICAL CO., LTD
Office: 878B Ta Quang Buu Street, Ward 5, District 8, Ho Chi Minh
ĐT: 028. 6263 0963 - 6263 0863 - 6263 0864
Fax: 028. 6298 6039
 
Download file
 
Share: Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter
Product Detail
 

Other Products

Color Food

Color Food

Code: THP23
DEXTROSE MONOHYDRATE

DEXTROSE MONOHYDRATE

Code: THP20
Potassium Sorbate

Potassium Sorbate

Code: THP19
CITRIC ACID

CITRIC ACID

Code: THP18
Vui lòng liên hệ để nhận được file chính xác nhất