EN
VN EN

Tan Hung Phu Chemical Co.,Ltd

Given the quality of received beliefs
Hotline
0913 711 647
EN
VN EN

Product

Mono Potassium Phosphate 99% - MKP (00 - 52 - 34) - Hot Process
Giúp hệ thống rễ phát triển sớm, tăng cường khả năng hấp thụ phân bón và các chất dinh dưỡng

Mono Potassium Phosphate 99% - MKP (00 - 52 - 34) - Hot Process

Code: THP01